SULFATE RESISTING PORTLAND CEMENT Ha Cuong Co.,ltd but people called hacuong. Here is our homepage: . We work as an supplier with Sulfate Resisting Portland Cement - xi mang ben sunphat
 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ CƯỜNG
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XI MĂNG SÀI GÒN
SAIGON CEMENT DISTRIBUTOR

Address: No 4, Street 50, Ward 2, District 4, Ho Chi Minh City, VN

Office (084) 02838264347
Mobilephone 0933.493.393 hacuongcongty@gmail.com

Xi Măng Sài Gòn

Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang

 Xi Măng Nghi Sơn

Xi Măng Hà Tiên

Xi Măng Insee

Xi Măng Thăng Long 

                       

American Society for

Testing Materials

Tiêu chuẩn Việt Nam 

 

 

 

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5439:1991

 Phân loại xi măng

  Cement classifications

Standard Specification for Portland cement

 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6067 : 1995

Yêu cầu k thuật xi măng pooclăng bền sunphat

Sulfate resisting Portland  cement - Technical requirements  

1. ng dụng: xi măng poocng sử dụng trong môi trường xâm thực sunphat.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 4787:1980 Xi măng với Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bmẫu thử;

TCVN  141:1986 Xi măng và Phương pháp phân ch a học;

TCVN 4029:1985 Xi măng và u cầu chung với phương pháp thử cơ lý;

TCVN 4030:1985 Xi măng và Phương pháp c định độ mịn của bột xi măng;

TCVN 4032:1985 Xi măng và Phương pháp c định giới hạn bền uốn và nén;

 Copyright 2012 HA CUONG SERVICE TECHNOLOGY CO.,LTD.® All Rights Reserved